به گزارش ایران دما از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، صندوق اقلیم سبز در راستای شناسایی پروژه ها و برنامه های تاثیر گذار متناسب با اولویت های تغییر اقلیمی ملی و استراتژیک GCF، در دو حوزه کاهش انتشار و تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم که سرمایه گذاری بخش خصوصی را در فعالیت… به گزارش ایران دما از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ، صندوق اقلیم سبز در راستای شناسایی پروژه ها و برنامه های تاثیر گذار متناسب با اولویت های تغییر اقلیمی ملی و استراتژیک GCF، در دو حوزه کاهش انتشار و تاب آوری در مقابل تغییر اقلیم که سرمایه گذاری بخش خصوصی را در فعالیت های تغییر اقلیمی بسیج می کنند،مبلغ 500 میلیون دلار اختصاص داده است.
از تمام فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و انجمن های مردمی دعوت می شود که ایده های اولیه مربوط به برنامه ها ، پروژه ها را حداکثر تا تاریخ 23 آگوست 2017 برابر با اول شهریور برای بررسی در کمیته ملی GCF، به دبیرخانه این کمیته واقع درپارک طبیعت پردیسان، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط زیست انسانی ارسال کنند.
لازم به ذکر است از صاحبان پروژه برای ارائه پیشنهادات خود در کمیته مذکور دعوت به عمل خواهد آمد.

این گزارش می افزاید، صندوق سبز اقلیم: (Green Climate Fund) در 16COP ، اعضاء صندوق سبز آب و هوا را به عنوان یک نهاد عملیاتی ساز و کار مالی، طبق ماده 11کنوانسیون، جهت حمایت از پروژه ها، برنامه ها، سیاست های و فعالیت های اعضاء کشورهای در حال توسعه تاسیس کردند.
صندوق توسط هیأت مدیره GCF اداره خواهد شد.

دارایی هایGCF به صورت امانی تنها در راستای یا مطابق با تصمیمات هیأت مدیره GCF اداره خواهد شد، بانک جهانی توسط COP به عنوان متولی موقت GCF، مشروط به اینکه سه سال پس از عملیاتی شدن بودجه مورد بازنگری قرار گیرد، تعیین شد، همچنین دبیرخانه مستقلی صندوق را هدایت و رهبری کند و GCFنیز توسط کمیته انتقالی طراحی شود.
اعضای کشورهای توسعه یافته، تا اجلاس بیستم COP، برای مشارکت های بلند نظرانه و به موقع که عملیاتی کردن موثرصندوق را امکان پذیر می کند ، از جمله برای آمادگی و پشتیبانی مقدماتی از GCF که منعکس کننده نیازها و چالش های کشورهای در حال توسعه در تهیه فرآیند تجهیز منابع اولیه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی می باشد، دعوت شدند.
علاوه بر این، اعضاء تاکید کردند که تجهیز منابع اولیه باید به سطح بسیار قابل توجهی برسد و از بخش های دولتی و خصوصی و سایر منابع جایگزین دعوت کردندکه صندوق را تأمین مالی کنند.
نمايش : 688 تاریخ انتشار : 1396/04/19 19:29:55 امتیاز :
5.0
1 رای

Powered by CMSIRAN © 2019 - 2020