تکنولوژی هیدروپت با ارسال سیگنالها باعث از دست دادن تمایل فلزات و آلیاژها در واکنش شیمیایی با سیال در تماس می گردد. در واقع سطوح فلزی در معرض سیال، تحت تاثیر SkinEffect با حرکت الکترونها به پوسته خارجی لوله، فاقد الکترون آزاد و در نتیجه بی اثر می گردد. بنابراین عملکردشان مانند فلزات نجیب از جمله طلا


بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی اقتصادی در تاسیسات گرمایشی با تکنولوژی هیدروپت

بعضا شاهد هزینه های هنگفت تعمیرات اساسی و هزینه های سالانه تعمیرات، نگهداری و اسیدشویی تاسیسات در حال بهره برداری هستیم. در بسیاری از این موارد که زمان چندانی نیز از بهره برداری مجموعه نمی گذرد انتظار مواجه شدن با تعمیرات اساسی را به این سرعت نداریم. در این مقاله سعی داریم هزینه های تعمیرات اساسی و افزایش مصرف سوخت ناشی از رسوب را در یک دیگ بخار به ظرفیت 22500 پوند بر ساعت در سال 1388 به طور تقریب مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی در مراحل طراحی، نصب، اجرا و بهره برداری یک سیستم تاسیساتی هزینه های اولیه و ثانویه را داریم. هزینه های اولیه شامل هزینه خرید و نصب تجهیزات می باشد که این هزینه ها یک بار در زمان خرید و اجرا و نصب به  پایان می رسد تا زمانی که احتیاجی به افزایش حجم سیستم نداشته باشیم این هزینه ثابت می باشد.
هزینه های ثانویه مربوط به زمان بهره برداری بوده و شامل هزینه های تعمیر و نگهداری و حامل های انرژی و آب است.به طور کلی تهیه آب نرم توسط تجهیزاتی نظیر سختی گیرهای رزینی کاتیونی و آنیونی، سیستم های اسمزمعکوس، Electrodialysis Reversal، آب شیرین کن های MED ( چند اثره )، سیستم های آب مقطرسازی و ... قابل حصول می باشد.خرید، نصب و بهره برداری این تجهیزات جانبی خود هزینه های بالایی در بر دارند و از طرف دیگر مشکلات ناشی از بهره برداری صحیح و کنترل دقیق مواد شیمیایی مورد نیاز و نظارت بر پروسه تولید نیز بر سختی کار می افزاید. به عنوان مثال در ساده ترین سیستم تولید آب نرم توسط سختی گیر رزینی، متاسفانه یکی از عوامل بازدارنده وابستگی این تجهیزات به اپراتور و بهره بردار است و خطاهای اپراتوری و اهمال در انجام وظایف از مهم ترین مشکلات به کارگیری سختی گیرهای رزینی به شمار می رود. از دیگر سوی این خطاها قابل پیگیری نمی باشد و زمانی متوجه خواهیم شد که تاسیسات به طور کامل از بین رفته و نیاز به تعمیرات اساسی دارد. با مد نظر قرار دادن این نکته که با استفاده از تکنولوژی منحصر بفرد هیدروپت دیگر نیازی به استفاده از آب نرم نیوده و با حذف سیستم های سختی گیری می توان مستقیما از آب خام استفاده نمود.این تکنولوژی در تجهیزات بسیار حساسی نظیر دیگ های بخار نیز کارایی خود را به اثبات رسانده اند.

هزینه های تعمیرات اساسی بویلرهای بخار
شاید مهم ترین دلیل نیاز به تعمیرات اساسی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نظیر دیگ های بخار خطاهای اپراتوری، بهره برداری و به کارگیری مواد شیمیایی نامناسب و نامرغوب می باشد.اما در این رابطه کاهش کیفیت آب و افزایش سختی آن در اکثر شهرهای ایران امروزه یک امر عادی تلقی می گردد. به طور متوسط سختی آب تهران و مقدار کل املاح محلول در آب طی دهه گذشته به بیش از دو برابر رسیده است به طوری که مقدار کل املاح محلول 300 الی 350 میلی گرم در لیتر امروزه میانگین شرایط آب تهران است. همین امر روال بهره برداری از سیستم های سختی گیر را در تاسیسات گوناگون مختل نموده و نتیجه مستقیم آن از بین رفتن دیگ در اثر رسوب و خوردگی می باشد. طبق آمار متوسط تعمیرات اساسی دیگ های بخار در بخش های گوناگون تجاری، مسکونی و صنعتی حتی با وجود نگهداری مناسب و استفاده از سختی گیرهای رزینی در حدود 6 الی 10 سال می باشد.
یک دیگ بخار به ظرفیت 22500 پوند بر ساعت حدودا دارای 114 لوله آتش خوار مطابق استاندارد ST35.8 با طول 3563 میلی متر، قطر 51 میلی متر و ضخامت 3.2 در پاس 2 می باشد. در این پاس حدود 16 لوله نگهدارنده با همان طول و قطر با ضخامت 6.3 میلی متر نیز وظیفه انتقال حرارت را به عهده دارند.
در پاس 3 نیز  حدود 106 لوله با طول 4.5 متر، قطر 51 میلی متر و ضخامت 3.2 میلی متر تعبیه گردیده و 18 لوله نگهدارنده با طول و قطر مشابه و ضخامت 6.3  میلی متر در پاس 3 قرار گرفته است. در صورت نیاز به تعویض صفحات ابتدایی و انتهایی دیگ حدودا هزینه اولیه تهیه این صفحات 6 میلیون تومان می باشد. اجرت تعمیرات هر دیگ بین 6 الی 8 میلیون تومان متغیر است. همان طور که از خلاصه جدول برآورد می گردد هزینه تعمیر اساسی دیگ بخار 22500 پوند بر ساعت با مشخصات تقریبی فوق در یک دوره 10 ساله حدود 36 میلیون تومان می باشد.

هزینه سوخت و صرفه جویی انرژی
در این بخش صرفه جویی در هزینه های سوخت دیگ های بخار مورد بررسی قرار می گیرد. شاید جنبه صرفه جویی مصرف سوخت وانرژی به دلیل در دسترس نبودن ممیزی انرژی و آنالیز مصرف انرژی در بویلرها و چیلرها کمتر دردسترس باشد و به همین دلیل صرفه جویی در هزینه ها چندان مورد توجه کارشناسان قرار نمی گیرد. نکته حائز اهمیت این است که لایه رسوب بر روی سطوح مبدل های حرارتی و لوله های دیگ بخار دقیقا مانند یک عایق بسیار عالی عمل می نماید و اجازه تبادل حرارت را به صورت کامل نمی دهد. در سیستم های حرارتی تقریبا ضخامت 1 میلی متری رسوب کاهش نرخ انتقال حرارت به میزان 7 درصد را به دنبال دارد یعنی برای گرم کردن مقدار مشخصی آب در زمان مشخص میزان انرژی مصرفی باید 7درصد افزایش داشته باشد. شکل شماره یک رابطه ضخامت رسوب با افزایش مصرف سوخت را نمایش می دهد. به عنوان مثال ضخامت رسوب 1.6 میلی متر و یا 1.16 اینچ 12 درصد مقدار سوخت را افزایش می دهد.
در این بخش برای محاسبه مقدار رسوب ایجاد شده در دیگ های بخار سختی آب خام مورد استفاده را حدود 350 الی 380 میلی گرم در لیتر فرض می نماییم. جهت استفاده از این آب در تغذیه دیگ های بخار ( بدون تکنولوژی هیدروپت ) می بایست سختی گیرها این مقدار املاح را تا میزان 5  الی 10 میلی گرم در لیتر کاهش دهند. حال فرض نماییم متوسط سختی آب مورد استفاده در دیگ ها به میزان 50 میلی گرم در لیتر باشد. به طور متوسط هر دیگ بخار 22500 پوند بخار در شبانه روز، حدود 110 الی 130 متر مکعب آب مصرف می نماید.
به طور متوسط چناچه 120 مترمکعب در شبانه روز برای هر بویلر در نظر بگیریم ماهیانه 3600 متر مکعب آب مصرف می گردد که مقدار املاح به جای مانده در اثر تبخیر در ماه برابر است با :
50 mg / Litre * 3.600.000 Litre = 180                                                                                      درماه کیلوگرم رسوب
رسوبات کربنات کلسیم آرگونیتی و کلسیتی دارای جرم حجمی متوسط 2200 الی 2600 کیلوگرم بر متر مکعب می باشند.لذا حجم رسوب برابر است با :
180 kg ÷ 2500 kg / m3 = 0.072                                                                                                       مترمکعب حجم رسوب                                                                      
 پس از محاسبه مقدار حجم رسوب تشکیل شده در ماه جهت تعیین ضخامت رسوب بر روی لوله ها کافی است سطح حرارتی در تماس با آب دیگ های بخار را محاسبه نماییم. سطح حرارتی دیگ بخار 22500 پوند بر ساعت تقریبا برابر مقادیر جدول ( 2 ) می باشد.
مقدار رسوبی که بر روی سطوح حرارتی در یک ماه به طور متوسط ایجاد می گردد از تقسیم مقدار حجم رسوب در ماه بر سطح حرارتی کل به دست می آید.
مقدار ضخامت رسوب در مدت یک ماه بر حسب میلی متر
این مقدار رسوب در مدت یک سال به میزان 4.8 میلی متر خواهد رسید که از مقادیر شکل شماره یک جهت این مقدار رسوب معادل 27 درصد کاهش راندمان حرارتی را متعاقبا خواهیم داشت. محاسبات بیانگر این است که در یک شرایط تقریبا ایده آل 27 درصد افزایش پرداخت در قبوض گاز را خواهیم داشت
نمايش : 3190 تاریخ انتشار : 1391/08/28 10:43:20 امتیاز :
5.0
2 رای
نظرات توسط کاربران نگاشته شده است و مسئولیت آن بعهده نویسنده مطلب میباشد.
موضوع :
از طرف :

Powered by CMSIRAN © 2019 - 2020