مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، به عنوان تنها سازمان رسمی و مسئول، وظیفة مهم و خطیر تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساخت و ساز را در کشور بر عهده داشته و اهداف و وظایفی را مطابق با اساسنامة خوددستور کار دارد. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، به عنوان تنها سازمان رسمی و مسئول،  وظیفة مهم و خطیر تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساخت و ساز را در کشور  بر عهده داشته و اهداف و وظایفی را مطابق با اساسنامة خود به شرح زیر در دستور کار دارد.
طبق ماده 1 اساسنامه، هدف از تاسیس مرکز عبارت است از: تدوین و اجرای برنامه‏های مطالعاتی و تحقیقاتی در مورد ساختمان و مسکن به طور متمرکز به عنوان روش‌ها و فنون مختلف و جدید ساخت و ساز، تهیه و تدوین ضوابط و آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‌های کاربردی آنها، صدور گواهی فنی برای تولیدات مصالح، راهنمایی‏های لازم در اجرای برنامه‏های خانه‏سازی، تولیدات ساختمانی متناسب با احتیاجات کشور، با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و مقتضیات محلی و صنعتی نمودن ساختمان در کشور طبق ماده 2 اساسنامه وظایف مرکز عبارت است از:

1- تحقیق و بررسی در مسائل مربوط به ساختمان (مصالح، مهندسی طراحی محیط و فعالیت‌های ساختمانی) با استفاده از دستگاه‌های فیزیکی و آزمایشگاهی به شرح زیر:
الف) بررسی کیفی و کمی مصالح ساختمانی سنتی به منظور شناخت خواص مکانیکی و فیزیکی مصالح مذکور برای استفاده بهتر و اقتصادی‏تر در ساختمان‌های روستایی و شهری
ب) مطالعه و اظهارنظر درباره کاربرد مصالح ساختمانی جدید که قبلا در کشور وجود نداشته و یا مورد استفاده نبوده است.
ج) بررسی مشکلات مربوط به طرح و روشهای ساختمانی و تجزیه وتحلیل هزینه ساختمان و اجزای متشکل به منظور یافتن طرق مختلف جهت احداث ساختمان‌های مورد اطمینان با صرف هزینه کمتر
د) مطالعه و تحقیق درباره طرح ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله و سایر عوامل مخرب
ه) بررسی و اظهارنظر در مورد ساختمان‌های صنعتی و پیش‏ساخته و یا پیش‏سازی قطعات ساختمانی و روش‌های تولید آنها
و) بررسی شیوه‌‏های مدیریت ساختمانی به منظور انتخاب و ارائه شیوه‏های مناسب برای بالا بردن بازده تولید ساختمان و مسکن
ز) بررسی شرایط محلی نقاط مختلف کشور اعم از شرایط فیزیکی (آب و هوا، شرایط جغرافیایی و غیره) با شرایط اجتماعی و اقتصادی به منظور استفاده در تحقیقات ساختمانی و مهندسی محیط
ح) مطالعه و تحقیق به منظور تهیه و تدوین استانداردها، معیارها و ضوابط و آیین‏نامه‏های علمی و فنی و اجرایی مربوط به ساختمان و مسکن، با توجه به شرایط اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی با همکاری مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و پیشنهاد استانداردها برای تصویب مراجع مربوط
ط) بررسی و ارزشیابی روش‌های ساختمانی در خانه‏سازی شهری و روستایی در مناطق مختلف کشور، به منظور تهیه پروژه‏های تیپ برای احداث خانه‏های نمونه

2ـ انتشار و توزیع نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهش‌های فوق به شرح زیر:
الف) انتشار کتاب‌ها، گزارش‌ها و مجلات فنی مربوط به امور ساختمان و مسکن و انتشار مجموعه‏های فنی در مورد مصالح و لوازم ساختمانی موجود در کشور
ب) تشکیل کنفرانس، سمینار و دوره‏های آموزشی با همکاری سازمان‌های مربوط
د) تأسیس مراکزی از جمله مرکز اطلاعات و مدارک ساختمانی درکشور با همکاری سازمان‌های مربوط
ه) انجام آزمایش‌های فنی و ارائه خدمات تحقیقی و همچنین صدور گواهینامه‏های فنی براساس آزمایش‌های انجام شده در مورد مصالح و روش اجرای ساختمان و تهیه لوازم ساختمانی جدید برای مؤسسات و افراد متقاضی در مورد وسایل ساختمان و مسکن، در مقابل دریافت حق‏الزحمه
ز) همکاری با مؤسسات تحقیقاتی مشابه خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط 

نمايش : 5240 تاریخ انتشار : 1391/02/01 19:19:06 امتیاز :
0/0
0 رای

Powered by CMSIRAN © 2020 - 2021